अन्य जानकारी

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु बारे जानकारी

चुनौती

  • कार्यक्रम चुनौतीहरु डाउनलोड गर्नुहोस्

गतिविधि पात्रो

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

सम्पर्क ठेगाना

बाल स्वास्थ्य महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग
टेकु, काठमाण्डौं
टेलिफोन: +९७७-१-४-२६१६६०
पोषण शाखा: ०१-४२२५५५८
वालरोग एकीकृत ब्यवस्थापन शाखा: ०१-४-२१९९१८
खोप शाखा: ०१-४-२६२२६३
योजना तथा अनुगमन शाखा: ०१-४-२६६५७३

Contact Form