अन्य जानकारी

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु बारे जानकारी

चुनौती

  • कार्यक्रम चुनौतीहरु डाउनलोड गर्नुहोस्

गतिविधि पात्रो

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

हाम्रो बारेमा

स्वास्थ्य सेवा विभागको महाशाखाको रुपमा बाल स्वास्थ्य महाशाखा बाल स्वास्थ्य सुदृढिकरणका निम्ति विभिन्न निवारक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरुको आयोजना र उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ ।